Reklamní leták

Tvoříme kvalitní letáky

Přizpůsobujeme obsah i grafickou podobu tak, aby vám přinášely co nejdéle ten největší zisk. Kvalitní leták nebo informační brožurku si čtenář pouze nepřečte. Stane se z něho potencionální zákazník, který si vás vyhledá. Proto je velice důležité nabídnout co nejvíce užitečných a motivujících informací. Váš zisk závisí na každém detailu.

Co vám nabízíme?

Maximální využití potenciálu, který se v tištěném letáku nebo brožuře skrývá. Naučíme se znát vaší značku, co zajímavého nabízíte, děláte, jaké máte cíle a v čem jste lepší než konkurence. Zjistíme přesně vaši cílovou skupinu zákazníků a jasně si stanovíme, co jim chcete sdělit. Následně vytvoříme grafický vzhled letáku, či brožury i obsah podle multikanálového plánu (Omnichannel marketing) s ohledem na vaší stávající online i offline komunikaci. Jedině tak lze potencionálního zákazníka přivést k vám a také si ho udržet.

Máte zájem? Napište nám.

9 + 15 =