Logo Dyntar
Nové logo jako nejkrásnější zážitek? Více než jen to…

V poslední čtvrtině minulého roku jsme dokončili nádherný projekt redesignu loga našeho významného klienta. Původní logo již nesplňovalo současné moderní požadavky a dosáhlo již vrcholu svojí funkčnosti. Po vzájemné shodě s klientem jsme se pustili do práce, na jejímž konci vznikla obchodní značka, která je použitelná, zobrazuje profesní hodnoty, které náš klient ctí a se kterými vytváří svoje originální a designově vytříbené produkty.

Cesta k jeho nové podobě trvala téměř ¾ roku a v jejím průběhu jsme nakreslili, seškrtali a upravovali přes dvanáct grafických variant, které byly vždy na velmi vysoké úrovni. Protože však náš klient patří díky svým produktům a přístupu k zákazníkům ke špičce ve svém oboru, chtěli jsme pro něj i takové logo. Logo, které by vyjadřovalo inovaci, spokojené klienty, špičkové zaměstnance a pouto s dlouhou historií firmy. Logo, které by přinášelo, stejně jako produkty firmy, nejkrásnější zážitek.

Velký požadavek na logo byl kladen na jeho univerzálnost a propojenost s ostatními obchodními značkami našeho klienta. To s sebou neslo náročné testování a počítání rozměrů, barevnosti a dokonce i tvorbu nového firemního fontu. Výsledkem jsou další nové grafické podoby obchodních značek klienta, které jsou spojeny grafickým prvkem, barevností a rozložením prvků a přitom nechávají vynikat vedle sebe hlavní logo firmy.

Tento úžasný projekt měl také další cíl, a tím byla oslava výročí založení firmy novým vizuálním stylem. 25 let je nádherná doba a proto jsme stvořili speciální logo, které se bude používat po celý jubilejní 25. rok založení. Jeho tvorba nebyla také jednoduchá, protože muselo být funkční, graficky příbuzné se všemi ostatními značkami a zároveň originální. Výsledkem je ztvárněná číslovka 25 s doprovodným textem a zcela jasně vyjadřuje poselství jubilejního roku firmy.

Jakmile byly nové podoby obchodních značek na světě, následovala druhá neméně těžká fáze – aplikace značek. Od tiskovin až po polepy vozového parku; všude muselo nové logo jasně vyjadřovat hodnoty firmy. Proto se přikročilo k tvorbě grafického vizuálu, kterým jsme definovali, jakým způsobem budeme komunikovat se zákazníky. Jako první na řadu přišly samozřejmě nejpoužívanější vizitky a hlavičkové papíry následované elektronickými variantami. Vybírali jsme také originální a elegantní obrandované reklamní a dárkové předměty, vouchery, jedinečné stolní kalendáře nebo několik variant PF karet. Dalším bodem bylo vytvořit polepy vozového parku. Můžeme vám představit podobu osobních vozů firmy. Užitkové vozy se právě dokončují.

Velikou výzvou bylo také vytvoření nové podoby webové prezentace firmy. Samozřejmým požadavkem byla 100% responzivita webu, funkčnost a jedinečnost. Po celkové analýze současného starého webu jsme navrhovali optimální cesty zákazníka, jeho chování a na základě hloubkových studií jsme začali kreslit responzivní web. Nyní se webová prezentace programuje a ve velmi krátkém čase vám ho představíme. Máte se na co těšit.

Před námi jsou ještě další projekty pro našeho klienta. My se s nimi rádi pochlubíme. Chtěli jsme vám na začátku nového roku představit především tento projekt redesignu nového loga a tím vás inspirovat k novým a odvážným činům ve vašem podnikání. Náš klient odvážný je a díky jeho profesionálnímu přístupu a podnikatelským cílům přistoupil na úplnou změnu vizuálního stylu, která je nezbytná při růstu celé firmy.

Podívejte se na krátké video filosofie firmy, kterou dokonale odráží nový logotyp.

Přejeme vám do nového roku jen to dobré a těšíme se na úspěšnou spolupráci třeba i s Vámi.

.

.


martin-vaclav-lorenc-mensi
Martin Václav Lorenc
grafik ateliéru, autor nového logotypu firmy DYNTAR, spol. s r.o.

Jsme hrdými členy

01 02 03 04 05 06

Máte na nás dotaz? Napište nám.

5 + 9 =

Napsat komentář