Katalogy

Tisk katalogů

Maximalizujte svůj zisk! Nabídněte svoje produkty a služby skrze produktový katalog. Katalog je náročný a nákladný nástroj k vašemu úspěchu. Má získávat nové zákazníky, stávající zákazníky informovat o novinkách a oba dva přivádět přímo k vašim produktům, které si chtějí koupit. Úspěšný tištěný katalog bude také stejnými zákazníky doporučován. Máme zkušenosti s tvorbou katalogů již od roku 1999 a naši zákazníci jsou stálí a spokojení.

Grafický návrh katalogu

Ve vašem novém firemním tištěném katalogu vyzdvihneme hlavně vaše produkty, ale i to, jaké máte cíle a v čem jste lepší než konkurence. Zjistíme přesně vaší cílovou skupinu zákazníků a jasně si stanovíme, co jim chcete produktovým katalogem sdělit. Následně vytvoříme grafický návrh katalogu podle multikanálového plánu (Omnichannel marketing) s ohledem na vaší stávající online i offline komunikaci. Jedině tak lze potencionálního zákazníka přivést k vám, přimět ho k nákupu a také si ho udržet.

Nový produktový katalog

Spojte se s námi a domluvme si schůzku, na které si sdělíme vše k tvorbě katalogu. Vytvoříme vám jedinečný grafický návrh katalogu, jeho precizní předtiskovou přípravu, následný tisk katalogu s libovolnými povrchovými úpravami včetně různých metalických a mokrých efektů a následnou distribuci katalogů, kam si jen budete přát. Nabízíme vám kompletní servis k jedinečnému marketingovému nástroji, jakým bude váš nový produktový katalog.

Máte zájem? Napište nám.

4 + 7 =